Hizmet Şartları
BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK VE / VEYA ZİYARET ETMEKLE (toplu olarak, OyunBarbie.Com alan adı, "OyunBarbie.Com Web Sitesi" veya "Web Sitesi" aracılığıyla sunulan tüm İçerik dahil), http adresinde YAYINLANMIŞ KULLANIM ŞARTLARINA İLİŞKİN ONAYINIZI BELİRTİNİZ : https://www.oyunbarbie.com/terms.htm VE BURAYA REFERANS TARAFINDAN DAHİL OLANLAR. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen OyunBarbie.Com Web Sitesini kullanmayın.
2. OyunBarbie.Com Web Sitesi
Bu Kullanım Koşulları, Web Sitesindeki manga içeriği, bilgileri ve diğer materyal veya hizmetlere katkıda bulunan kullanıcılar da dahil olmak üzere OyunBarbie.Com Web Sitesinin tüm kullanıcıları için geçerlidir. OyunBarbie.Com Web Sitesi, OyunBarbie.Com'ye ait olmayan veya OyunBarbie.Com tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. OyunBarbie.Com, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca OyunBarbie.Com, üçüncü şahıs sitelerinin içeriğini sansürlemeyecek veya düzenleyemeyecektir. Web Sitesini kullanarak, OyunBarbie.Com'yi herhangi bir üçüncü şahıs web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan açıkça kurtarmış olursunuz. Buna göre, OyunBarbie.Com Web Sitesinden ayrılırken haberdar olmanızı ve ziyaret ettiğiniz her bir web sitesinin şart ve koşullarını ve gizlilik politikasını okumanızı öneririz.
3. Web Sitesi Erişimi

A. OyunBarbie.Com, işbu Kullanım Koşullarında belirtilen şekilde Web Sitesini kullanma izni verir, ancak şu şartlar altında: (i) Web Sitesini izin verildiği şekilde kullanımınız yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız içindir; (ii) OyunBarbie.Com'nin önceden yazılı izni olmaksızın Web Sitesinin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda kopyalamayacak veya dağıtmayacaksınız; (iii) Web Sitesini amacına uygun olarak kullanmak için makul olarak gerekli olabileceği durumlar dışında Web Sitesinin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek veya değiştirmeyeceksiniz; ve (iv) bu Kullanım Koşullarının hüküm ve koşullarına başka şekilde uyacaksınız.

B. Web Sitesinin bazı özelliklerine erişmek için bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Başkasının hesabını asla izinsiz kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken doğru ve eksiksiz bilgi vermelisiniz. Hesabınızda meydana gelen etkinlikten yalnızca siz sorumlusunuz ve hesap şifrenizi güvenli bir şekilde tutmalısınız. Herhangi bir güvenlik ihlali veya hesabınızın yetkisiz kullanımı durumunda OyunBarbie.Com'yi derhal bilgilendirmelisiniz. OyunBarbie.Com, hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımından kaynaklanan zararlarınızdan sorumlu olmayacak olsa da, bu tür yetkisiz kullanım nedeniyle OyunBarbie.Com'nin veya diğerlerinin zararlarından sorumlu olabilirsiniz.

C. Web Sitesine belirli bir şekilde OyunBarbie.Com sunucularına daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde erişen "robotlar", "örümcekler", "çevrimdışı okuyucular" vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmamayı veya başlatmamayı kabul edersiniz bir insanın aynı dönemde bir kongre çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak makul bir şekilde üretebileceğinden daha uzun bir süre. Yukarıdakilere bakılmaksızın, OyunBarbie.Com, kamuya açık arama motorlarının operatörlerine, yalnızca materyallerin kamuya açık aranabilir endekslerini oluşturmak amacıyla siteden materyal kopyalamak için örümcekleri kullanma izni verir, ancak bu materyallerin önbelleklerini veya arşivlerini değil. OyunBarbie.Com, genel olarak veya belirli durumlarda bu istisnaları iptal etme hakkını saklı tutar. Kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyi toplamamayı veya toplamamayı kabul edersiniz, Web sitesinden hesap adları dahil olmak üzere veya Web Sitesi tarafından sağlanan iletişim sistemlerini herhangi bir ticari talep amacıyla kullanmak için. Ticari amaçlarla, Web Sitesinin hiçbir kullanıcısını Kullanıcı Gönderilerine ilişkin olarak talep etmemeyi kabul edersiniz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları
Metin, yazılım, komut dosyaları, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, etkileşimli özellikler ve benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Kullanıcı Gönderimleri (aşağıda tanımlanmıştır) hariç OyunBarbie.Com Web Sitesindeki içerik ("İçerik" ) ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Markalar") OyunBarbie.Com'ye aittir veya OyunBarbie.Com'ye ait olup, ABD ve yabancı yasalar ve uluslararası sözleşmeler kapsamındaki telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Web Sitesindeki içerik size yalnızca bilgileriniz ve kişisel kullanımınız için OLDUĞU GİBİ sunulmuştur ve önceden kullanılmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir amaçla kullanılamaz. ilgili sahiplerin yazılı izni. OyunBarbie.Com, Web Sitesi ve İçerikte açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Web Sitesi aracılığıyla elde edilen Kullanıcı Gönderilerinin herhangi bir ticari amaçla kullanılması, kopyalanması, dağıtılması da dahil olmak üzere, burada açıkça izin verilenler dışında herhangi bir İçeriğin kullanımına, kopyalanmasına veya dağıtımına katılmayacağınızı kabul edersiniz. Kişisel kullanım için İçeriğin bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, burada yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. OyunBarbie.Com Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan ya da OyunBarbie.Com Web Sitesinin veya oradaki İçeriğin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmemeyi kabul edersiniz.
Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir ticari amaçla elde edilen üçüncü şahısların Kullanıcı Gönderilerinin her türlü kullanımı, kopyalanması, dağıtımı dahil olmak üzere burada açıkça izin verilenler dışında herhangi bir İçeriğin kopyalanması veya dağıtılması. Kişisel kullanım için İçeriğin bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, burada yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. OyunBarbie.Com Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan ya da OyunBarbie.Com Web Sitesinin veya oradaki İçeriğin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmemeyi kabul edersiniz. Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir ticari amaçla elde edilen üçüncü şahısların Kullanıcı Gönderilerinin her türlü kullanımı, kopyalanması, dağıtımı dahil olmak üzere burada açıkça izin verilenler dışında herhangi bir İçeriğin kopyalanması veya dağıtılması. Kişisel kullanım için İçeriğin bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, burada yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. OyunBarbie.Com Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan ya da OyunBarbie.Com Web Sitesinin veya oradaki İçeriğin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmemeyi kabul edersiniz. Kişisel kullanım için İçeriğin bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, burada yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. OyunBarbie.Com Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan ya da OyunBarbie.Com Web Sitesinin veya oradaki İçeriğin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmemeyi kabul edersiniz. Kişisel kullanım için İçeriğin bir kopyasını indirir veya yazdırırsanız, burada yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız gerekir. OyunBarbie.Com Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan ya da OyunBarbie.Com Web Sitesinin veya oradaki İçeriğin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmemeyi kabul edersiniz.
5. Kullanıcı Gönderimleri

A. OyunBarbie.Com Web Sitesi şimdi veya gelecekte sizin ve diğer kullanıcılar tarafından gönderilen manga veya diğer iletişimlerin ("Kullanıcı Gönderimleri") sunulmasına ve bu Kullanıcı Gönderilerinin barındırılmasına, paylaşılmasına ve veya yayınlanmasına izin verebilir. Bu Kullanıcı Gönderilerinin yayınlanıp yayınlanmadığına bakılmaksızın, OyunBarbie.Com'nin herhangi bir gönderimle ilgili olarak herhangi bir gizliliği garanti etmediğini anlıyorsunuz.

B. Kendi Kullanıcı Gönderimlerinizden ve bunları göndermenin veya yayınlamanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Gönderimleriyle bağlantılı olarak şunları onaylar, temsil eder ve veya garanti edersiniz: (i) OyunBarbie.Com'yi kullanmak ve tüm patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkını kullanmak için gerekli lisanslara, haklara, izinlere ve izinlere sahip olduğunuzu veya bunlara sahip olduğunuzu beyan edersiniz. veya Kullanıcı Sunumlarının Web Sitesi ve bu Kullanım Koşulları tarafından tasarlanan şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için tüm Kullanıcı Sunumlarında veya tüm Kullanıcı Sunumlarında diğer mülkiyet hakları; ve (ii) yazılı izniniz, izniniz var, ve / veya Kullanıcı Gönderilerinin Web Sitesinde ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Kullanıcı Sunumundaki her bir tanımlanabilir bireysel kişinin, bu tür tanımlanabilir her bir kişinin adını veya benzerliğini kullanma izni . Açıklık getirmek gerekirse, Kullanıcı Gönderimlerinizdeki tüm sahiplik haklarınızı saklı tutarsınız. Bununla birlikte, Kullanıcı Gönderilerini OyunBarbie.Com'ye göndererek, OyunBarbie.Com'ye, aşağıdakileri kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türev çalışmalarını hazırlamak, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans veriyorsunuz OyunBarbie.Com Web Sitesi ve OyunBarbie.Com'nin (ve halefinin) işi ile bağlantılı Kullanıcı Gönderileri, OyunBarbie.Com Web Sitesinin (ve türev çalışmalarının) bir kısmının veya tamamının herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla tanıtılması ve yeniden dağıtılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. Ayrıca, OyunBarbie.Com Web Sitesinin her bir kullanıcısına, Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcı Gönderimlerinize erişmeleri ve bu Kullanıcı Gönderilerini kullanım, çoğaltma, dağıtma, türev çalışmalar hazırlama, görüntüleme ve uygulama işlevlerinin izin verdiği şekilde gerçekleştirmeleri için münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz. Web sitesi ve bu Kullanım Koşulları altında. Tarafınızca verilen yukarıdaki lisans, bir Kullanıcı Gönderisini OyunBarbie.Com Web Sitesinden kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer.

ve bu Kullanıcı Sunumlarını Web Sitesinin işlevselliği ve bu Kullanım Koşulları kapsamında izin verildiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türev çalışmalarını hazırlamak, görüntülemek ve gerçekleştirmek. Tarafınızca verilen yukarıdaki lisans, bir Kullanıcı Gönderisini OyunBarbie.Com Web Sitesinden kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer.

ve bu Kullanıcı Sunumlarını Web Sitesinin işlevselliği ve bu Kullanım Koşulları kapsamında izin verildiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türev çalışmalarını hazırlamak, görüntülemek ve gerçekleştirmek. Tarafınızca verilen yukarıdaki lisans, bir Kullanıcı Gönderisini OyunBarbie.Com Web Sitesinden kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer.

C. Kullanıcı Gönderimleriyle bağlantılı olarak, ayrıca: (i) telif hakkıyla korunan, ticari sırlarla korunan veya gizlilik ve tanıtım hakları da dahil olmak üzere üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabi olan materyalleri, sahibi olmadığınız sürece göndermeyeceğinizi kabul edersiniz bu tür haklara sahip olmak veya materyalin yayınlanması için hak sahiplerinden izin almak ve burada verilen tüm lisans haklarını OyunBarbie.Com'ye vermek; (ii) OyunBarbie.Com veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verebilecek yalanlar veya yanlış beyanlar yayınlamak; (iii) yasa dışı, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde, tehdit edici, pornografik, taciz edici, nefret dolu, ırksal veya etnik açıdan rahatsız edici veya cezai bir suç olarak kabul edilebilecek davranışları teşvik eden, hukuki sorumluluğa yol açan, herhangi bir yasayı ihlal eden materyal göndermek veya aksi halde uygunsuzdur; (iv) iş ilanlarını veya taleplerini yayınlamak: (v) başka bir kişiyi taklit etmek. OyunBarbie.Com, herhangi bir Kullanıcı Gönderisini veya burada ifade edilen herhangi bir görüşü, tavsiyeyi veya tavsiyeyi onaylamaz ve OyunBarbie.Com, Kullanıcı Gönderimleriyle bağlantılı her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. OyunBarbie.Com, Web Sitesinde telif hakkı ihlal eden faaliyetlere ve fikri mülkiyet haklarının ihlaline izin vermez ve OyunBarbie.Com, söz konusu İçeriğin veya Kullanıcı Gönderiminin başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği konusunda uygun şekilde bilgilendirilirse tüm İçeriği ve Kullanıcı Gönderilerini kaldıracaktır. OyunBarbie.Com, önceden bildirimde bulunmaksızın İçeriği ve Kullanıcı Gönderilerini kaldırma hakkını saklı tutar. OyunBarbie.Com, aynı zamanda, sürekli olarak ihlalde bulunduğu tespit edilirse, bir Kullanıcının Web Sitesine erişimini de sonlandıracaktır. İhlali tekrarlayan kişi, ihlal faaliyetinin iki defadan fazla bildirildiği ve / veya bir Kullanıcı Gönderisinin Web Sitesinden iki defadan fazla kaldırıldığı Kullanıcıdır. OyunBarbie.Com ayrıca, içeriğin veya bir Kullanıcı Gönderiminin uygun olup olmadığına ve pornografi, müstehcen veya karalayıcı malzeme gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı ihlali ve fikri mülkiyet yasasının ihlalleri dışındaki ihlallerde bu Hizmet Şartlarına uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar. veya aşırı uzunluk. OyunBarbie.Com, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Kullanıcı Gönderilerini kaldırabilir ve / veya bir Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını ihlal ederek bu tür materyalleri yükleme erişimini sonlandırabilir.

OyunBarbie.Com ayrıca, içeriğin veya bir Kullanıcı Gönderiminin uygun olup olmadığına ve pornografi, müstehcen veya karalayıcı malzeme gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı ihlali ve fikri mülkiyet yasasının ihlalleri dışındaki ihlallerde bu Hizmet Şartlarına uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar. veya aşırı uzunluk. OyunBarbie.Com, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Kullanıcı Gönderilerini kaldırabilir ve / veya bir Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını ihlal ederek bu tür materyalleri yükleme erişimini sonlandırabilir.

OyunBarbie.Com, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanıcı Gönderilerini kaldırabilir ve / veya bir Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını ihlal ederek bu tür materyalleri yükleme erişimini sonlandırabilir.

D. Özellikle, bir telif hakkı sahibi veya temsilcisiyseniz ve herhangi bir Kullanıcı Gönderisinin veya diğer içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ("DMCA") uyarınca Telif Hakkı Temsilcimize aşağıdakileri sağlayarak bir bildirim gönderebilirsiniz.

(D2) İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;

(D3) İhlal ettiği veya hak ihlali faaliyetinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılması veya erişimi devre dışı bırakılması gereken materyalin kimliği ve servis sağlayıcının siteyi bulması için makul ölçüde yeterli bilgi malzeme;

(D4) Adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi, hizmet sağlayıcının sizinle iletişime geçmesine izin verecek makul ölçüde yeterli bilgiler;

(D5) Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılması için telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve

(D6) Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir açıklama.

OyunBarbie.Com'nin iddia edilen hak ihlali bildirimlerini almak için atanmış Telif Hakkı Temsilcisidir: OyunBarbie Netlik sağlamak için, yalnızca DMCA bildirimleri Telif Hakkı Temsilcisine gitmelidir; diğer geri bildirimler, yorumlar, teknik destek talepleri ve diğer iletişimler OyunBarbie.Com müşteri hizmetlerine yönlendirilmelidir. Bu Bölüm 5 (D) 'nin tüm gereksinimlerine uymazsanız, DMCA bildiriminizin geçerli olmayabileceğini kabul edersiniz.

E. OyunBarbie.Com Web Sitesini kullanırken, çeşitli kaynaklardan gelen Kullanıcı Gönderilerine maruz kalacağınızı ve OyunBarbie.Com'nin bu Kullanıcı Gönderilerinin doğruluğu, kullanışlılığı, güvenliği veya fikri mülkiyet haklarından sorumlu olmadığını anlıyorsunuz. Ayrıca, yanlış, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı Kullanıcı Gönderilerine maruz kalabileceğinizi anlar ve kabul edersiniz ve OyunBarbie.Com'ye karşı sahip olduğunuz veya sahip olabileceğiniz yasal veya eşit haklardan veya çözüm yollarından feragat etmeyi kabul edersiniz buna saygı duyun ve OyunBarbie.Com'yi, Sahiplerini / Operatörlerini, bağlı kuruluşlarını ve / veya lisans verenlerini siteyi kullanımınızla ilgili tüm konularda yasaların izin verdiği en geniş ölçüde zararsız olarak tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edin.

F. OyunBarbie.Com, yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçlarla Web Sitesindeki materyallere bağlantı vermenize izin verir. OyunBarbie.Com, OyunBarbie.Com Web Sitesinin herhangi bir özelliğini herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutar.

6. Garanti Sorumluluk Reddi
OyunBarbie.Com WEB SİTESİNİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. KANUNLARIN, OyunBarbie.Com'NİN, MEMURLARININ, YÖNETİCİLERİNİN, ÇALIŞANLARININ VE TEMSİLCİLERİNİN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WEB SİTESİ VE BUNU KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. OyunBarbie.Com, BU SİTENİN İÇERİĞİNİN YA DA BU SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SİTENİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞINA İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR VE HERHANGİ BİR (I) HATASI, HATASI VEYA HATALARI (II) YANLIŞLIKLARINDAN (II) VEYA WEB SİTEMİZE ERİŞİM VE WEB SİTEMİZİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NİTELİKTE MÜLKİYET HASARI, (III) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE / VEYA HERHANGİ BİR VEYA HERHANGİ BİR KİŞİSEL BİLGİLERE VE / VEYA FİNANSAL BİLGİLERE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANILMASI, . HERHANGİ BİR İÇERİKTE VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN OyunBarbie.Com WEB SİTESİNDEN YAYINLANAN, E-POSTA EDİLEN, AKTARILAN YA DA BAŞKA ŞEKİLDE KULLANILABİLİR OLAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HATALAR VEYA EKSİKLİKLER. OyunBarbie.Com, OyunBarbie.Com WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN REKLAM VEREN VEYA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMEZ, ONAY VERMEZ, GARANTİ VERMEZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ VEYA HİÇBİR HİÇBİR HİÇBİR WEB SİTESİ VEYA HİÇBİR HİÇBİR WEB SİTESİNDE YA DA HİÇBİR YASAKTA VEYA OYUNA KATILMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SİZ İLE ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARI ARASINDAKİ İŞLEMLERİ İZLEMEDEN SORUMLU OLUN.
7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

VE / VEYA (V) HERHANGİ BİR İÇERİKTE VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN YAYINLANMASI, E-POSTA İLE İLETİLMESİ, AKTARILMASI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANILABİLİR OLARAK OyunBarbie.Com WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK GARANTİ, SÖZLEŞME, TORT VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL TEORİ VE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINA DAİR ŞİRKETİN TAVSİYE EDİLMESİ. YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASI, UYGULANABİLİR YARGI BÖLGESİNDE YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

OyunBarbie.Com'NİN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN KULLANICI SUNUMLARINDAN YA DA HAKEMLİ, RAHATSIZ VEYA YASADIŞI DAVRANIŞLARINDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI VE YUKARIDAKİ SONUÇLARDAN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA ZARAR RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLMADIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

8. Tazminat
OyunBarbie.Com'yi, ana şirketini, memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini her türlü talep, hasar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, maliyet veya borç ve harcamalara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz (dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: (i) OyunBarbie.Com Web Sitesini kullanımınız ve buna erişiminiz; (ii) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir şartını ihlal etmeniz; (iii) herhangi bir telif hakkı, mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmeniz; veya (iv) Kullanıcı Gönderilerinizden birinin üçüncü bir tarafa zarar verdiği iddiası. Bu savunma ve tazminat yükümlülüğü, bu Hizmet Şartları'ndan ve OyunBarbie.Com Web Sitesini kullanımınızdan geçerliliğini koruyacaktır.
9. Sorumluluk
Bu Kullanım Koşulları ve burada verilen haklar ve lisanslar tarafınızdan devredilemez veya devredilemez, ancak kısıtlama olmaksızın OyunBarbie.Com tarafından devredilebilir.